parquet-massif-skara-b-ton-rompu-ch-ne-verni-naturel3663602537403_30i-2